Category Archive Drengekultur

ByLis Bendixen Johansen

Drengekultur og Relationer

At have stærke relationer til venner er en afgørende del af ethvert barns udvikling, men det gælder især for drenge. Drenge opfordres ofte til at udvise en bestemt adfærd og holdninger, som kan have en varig effekt på deres relationer og den måde, de interagerer med andre på. Drengenes kultur og relationer former den person, de bliver som individer, hvilket kan give dem mulighed for at få succes eller fiasko som voksne.

Relation

Venskaber blandt drenge er ofte baseret på fælles interesser, værdier og overbevisninger. Fra en ung alder lærer drenge at forhandle med hinanden og stole på hinanden som støtte i vanskelige tider. Det er vigtigt for drenge at have sunde venskaber, så de har nogen at tale med, når de står over for problemer eller udfordringer. Denne form for kollegiale bånd hjælper drenge med at udvikle tillid til sig selv og andre, samtidig med at de lærer dem vigtige kommunikationsfærdigheder.

Kultur

Maskulinitetskulturen påvirker den måde, drenge interagerer med hinanden på og ser på deres relationer. Samfundsnormer forventer en adfærd, der er stærk, uafhængig, modig og stoisk – egenskaber, der ikke nødvendigvis egner sig godt til at danne tætte bånd med andre mennesker. Samfundspresset tilskynder også drenge til at have en stiv overlæbe; de kan føle sig flove over at bede om hjælp eller vise sårbarhed. Men det er vigtigt, at drenge lærer at balancere styrke med følsomhed, så de kan skabe positive relationer på alle områder af deres liv.

Rollemodeller

Drenge har brug for positive rollemodeller – mandlige rollemodeller – som kan lære dem om forskellige typer af relationsstile, kommunikationsteknikker og følelsesmæssig selvbevidsthed. At have stærke mandlige figurer omkring sig kan give støtte i vanskelige perioder, da de fleste unge mænd vil se op til disse figurer som eksempler på, hvordan man håndterer situationer korrekt. Ved at vise en sund adfærd omkring kommunikation og problemløsningsevner kan disse rollemodeller være med til at guide unge mænd til at danne sikre tilknytninger til andre og give dem vejledning i vanskelige øjeblikke i livet.

Konklusion

For at drengekultur og -relationer kan blive en succes på lang sigt, kræver det uddannelse fra både forældre og jævnaldrende, som vil fungere som et eksempel på passende adfærd mellem mænd i intime venskaber eller romantiske partnerskaber. I sidste ende er det dog op til den enkelte dreng selv – at tage sig tid til at forstå sine egne behov i forhold til, hvad samfundet ønsker, at han skal være, samtidig med at han har meningsfulde forbindelser, er nøglen til at skabe livslange relationer, der vil gavne ham gennem hele hans voksenliv.